I.M.D.

Abonados Usuarios

Instalaciones

Servicios Deportivos

Directorio

Noticias

Perfil del Contratante
miércoles, 24 de abril de 2019 Euskera
   Estás en:  InicioServicios DeportivosCampaña de VeranoMultideporte
Multideporte

 

Kirol anitza· Multideporte
Gorostitza Kiroldegia · Polideportivo

 

Utzaila - Julio 2018

 

2tik 30era, astelehenetik ostiralera (16an izan ezik, jaieguna delako)
Del 2 al 30 de Julio de Lunes a Viernes (excepto el día 16 festivo)

Kirola eta abentura uztaileko goizetan elkartzen dira Gorostitzako gure instalazioetan kirol jarduerez gozatu ahal izateko. Horrez gain, naturara irteera desberdinak egingo dira monitore profesionalen laguntzaz jarduera dibertigarrietan aritzeko.

Giro ona 8 eta 14 urte bitarteko neska-mutilen taldeak jarriko du.

Deporte y aventura se dan cita en las mañanas del mes de Julio para que disfrutes de las actividades deportivas en nuestras instalaciones de Gorostitza y de diversas salidas a la naturaleza para practicar divertidas actividades, acompañados de monitores profesionales y dentro de un buen ambiente de grupo formado por niñas/nos de edades de 8 a 14 años.


»» Taldeak - Grupos: 1 Euskaraz / Euskera, 1 Elebidunez / Bilingüe, 1 Ingelesez / Inglés.
»» Lekua - Lugar: Gorostitza Kiroldegia / Polideportivo.
»» Ordutegia / Horario: 10:00 - 13:00.
»» Adinak - Edades: 8 eta 14 urte bitartean / de 8 a 14 años.
»» Taldeko ikasle kopurua - Nº de alumnos por grupo: 20.

 

KIROL ANITZA PREZIOAK / PRECIOS MULTIDEPORTE

 

»» ABONATUAK - ABONADAS/OS: 69 €
»» EZ ABONATUAK - NO ABONADAS/OS: 99,75 €

 

KIROL ANITZEAN IZEN-EMATEAK / INSCRIPCIONES MULTIDEPORTE

 

»» Ekainak 21 (abonatuak soilik) · 21 de Junio (solo abonados)
»» Ekainak 22 (Libreki izena emateko) · 22 de Junio (inscripción libre)


8:15etik 20:00etara Gorostitza Kiroldegiko harreran plazak amaitzen direnera arte.
De 8:15 h a 20:00 h en la recepción del Polideportivo GOROSTITZA, hasta la fi nalización de las plazas ofertadas.

Ikastaroaren ordainketa burutzea Banku helbideratzearen bidez ordainduko da.
El pago se realizará mediante domiciliación bancaria.

 

© Instituto Municipal del Deporte de Barakaldo, 2019
C/ Vega la Punta nº 1  - 48901 Barakaldo (Bizkaia)
Tlfn. 944789900  - Fax.  944789901 - E-mail: info@imdbarakaldouke.com
Diseño y Desarrollo www.justel.org